Logo Národního památkového ústavu

Stavebněhistorický průzkum

Příklady nejstarších slunečních hodin na sakrálních stavbách

Zpět k vyhledávání
  Anotace
Sluneční hodiny byly používány již od středověku a většinou umísťovány na sakrálních budovách, které ve své době představovaly v mnoha případech jediné "pevné" stavby ve svém okolí.
  Autorství
Autor: Michal Patrný (michalpatrny)
Vloženo: 2012-02-13 09:19:20
  Přiřazené kategorie
Kategorie: Rozbor, Exteriér, Průčelí, Doplňující prvky, Stavební historie, Info vycházející ze stavby

Klíčová slova: Příklady nejstarších slunečních hodin na sakrálních stavbách, gotika, renesance, kostel, Kolín, Slavonice, Novosedly-Víska
  Text
Kolín, chrám sv. Bartoloměje. Schodištová věžice na jižní straně presbytáře – parléřovská hut, 1360 – 80. Nárožní kámen má část lícové strany, nesoucí zbytky ciferníku slunečních hodin, otočenou přímo k jihu; tento fakt napovídá, že již během stavby bylo s hodinami na tomto místě počítáno. Jde možná o nejstarší dochované sluneční hodiny na našem území. Poutní kostel Božího Těla u Slavonic. Byl vybudován na návrší severozápadně od centra města Jindřichem z Hradce v letech 1478 – 91, na místě staršího, připomínaného již na sklonku 13. století. Rytý ciferník slunečních hodin se nachází na líci kvádru opěrného pilíře lodi, na jižní straně při vítězném oblouku. Kostel sv. Petra ve Vísce u Novosedel Prvně je uváděn jako farní roku 1363. Obec Víska zanikla za třicetileté války, kostel byl poté připojen jako filiální k Rabštejnu a Močidleci. Obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem a hrotitým portálem po jižní straně, vznikla snad kolem poloviny 14. století, v 18. století proběhly barokní úpravy (rozšířena okna). Kolem roku 1970 kostel zcela vyhořel a od té doby je ve zříceninách. Sluneční hodiny jsou namalovány na východní stěně presbytáře, jižně od osového okna, dnes barokně rozšířeného. Vznikly zřejmě v pozdně gotickém nebo renesančním období, byly namalovány světle červenou barvou na bílé omítce; při barokních úpravách kostela byly zrušeny a překryty omítkou.
Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
  Příklady

Obr. 1

  Odkazy
• Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, Standardní stavebně – historický průzkum, odd. SHP NPÚ – ÚP, 2004 • Sedlář, Jaroslav – Sedlářová, Jitka. Slavonice. Praha, 1973, s. 16 – 19 • Umělecké památky Čech III., Praha 1980, s. 359 – 61 • Trager, Gertrud. Denkmäler im Egerland – Kreis Luditz, Eichstätt 1993. s. 251 – 52
  Poznámky
 
Zpět k vyhledávání
Redakční systém | Jste přihlášen | © NPÚ | fiktivni@mail.cz